Första diabetespatienten behandlad med ProTrans stamceller

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar att en första patient med typ 1 diabetes nu behandlats med bolagets läkemedelskandidat ProTrans. Den kliniska läkemedelsstudien utvärderar säkerhet och effekt av ProTrans efter behandling av patienter i åldern 18-40 år och som haft typ-1 diabetes i högst två år.

Studien startade den 28 november 2017 och efter viss provtagning, bl.a. för att bestämma baseline data, har nu den första människan någonsin behandlats med ProTrans stamceller.

Den nu aktuella ProTrans-studiens första del är en doseskalering i tre steg med tre diabetes patienter i varje, d.v.s totalt 9 patienter. Studiens andra del är randomiserad, dubbel-blindad, placebokontrollerad studie där 10 patienter får ProTrans och 5 patienter får placebo, totalt 15 patienter. Endpointer inkluderar säkerhet och förändring av metabola parametrar som sockervärden, insulinbehov och insulinproduktion ett år efter behandling.

Sponsor för studien är NextCell och huvudprövare är professor Per-Ola Carlsson, verksam vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien genomförs vid KTA Fas I-enheten belägen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Professor Ulf Smith MD, PhD, professor Anders Fasth, MD, PhD, och professor Åke Lernmark PhD, kommer tillsammans att utgöra Data Safety Monitoring Board med Ulf Smith som ordförande.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018.

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD
Leo Groenewegen, CFO
Telefon: 08-735 5595
E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar