Första handelsdag på Nasdaq First North för NextCell

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdag First North Growth Market. Den traditionella klockringningen uteblir på grund av den rådande covid-19-pandemin. 

Listbytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i vår utveckling och förväntas attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Vårt internationella nätverk växer och att listas på Nasdaq kan ytterligare främja NextCells synlighet”,”, säger Mathias Svahn, vd.

Aktierna i NextCell kommer att handlas med oförändrat kortnamn (NXTCL) och ISIN kod (SE0009723125) och aktieägare i NextCell behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

FNCA Sweden AB är NextCells Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm, tel 08-528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar