Fortsatt tillstånd från Läkemedelsverket

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år.

Partihandelstillstånd möjliggör att NextCell kan lagerföra och själva leverera studieläkemedlet ProTrans till de kliniska prövningarna.

Utöver Läkemedelsverket agerar även Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) tillsynsmyndighet för NextCells verksamhet. IVO utövar tillsyn gällande tillstånd att bedriva vävnadsinrättning samt att inneha en primär och sekundär provsamling i Biobanken. Tillstånd för vävnadsinrättning och biobank krävs för NextCells båda verksamhetsgrenar; ProTrans och Cellaviva. IVO inspekterade verksamheten senast i maj 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar