Marknadsmeddelande 196/17 – NextCell Pharma AB noteras på AktieTorget den 13 juli, 2017

Första handelsdag på AktieTorget för NextCell Pharma AB:s aktie och teckningsoption är den 13 juli 2017. Kortnamnet för aktien är NEXTCL och kortnamn för teckningsoptionen är NEXTCL TO 1.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 1 742 997,125 sek fördelade på 8 502 425 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: NEXTCL
Aktienamn: NextCell
ISIN-kod: SE0009723125
OrderBoks-ID: 140579
Organisationsnummer: 556965-8361
Kvotvärde: 0,205 SEK
Första handelsdag: 13 juli, 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 8 505 425
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Information om optionen:

Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 5,00 SEK per aktie under perioden 23 augusti 2018 till och med 13 september 2018. 

Kortnamn: NEXTCL TO 1
ISIN-kod: SE0009888795
OrderBoks-ID: 140580
Handelsperiod: Den 13 juli 2017 till den 11 september 2018

Stockholm den 10 juli 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Prenumerera