NextCell är inbjuden talare vid Advanced Therapy Congress i London

Report this content

NextCell Pharma AB’s VD, Mathias Svahn, kommer idag att presentera resultat från de kliniska prövningarna ProTrans-1 och ProTrans-2. Evenemanget är ett av Europas viktigaste inom avancerade terapier, där ledande aktörer inom läkemedelsbranschen informeras om den senaste tekniken och lockar mer än 2 000 besökare. Konferensens syfte är att utforska, definiera och hantera de utmaningar som finns med utvecklingen och tillgängligheten av ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) för patienter, samt hur vi förflyttar oss till ett ljusare 2022.

NextCell har utvecklat en allogen cellterapiprodukt, ProTrans, för behandling av diabetes typ-1 baserat på den patentansökta selektionsalgoritmen. ProTrans har uppvisat utomordentlig säkerhet och effekt vid behandling av patienter med typ-1 diabetes.

Resultaten från de kliniska prövningarna samt NextCells unika metod att tillverka mesekymala stromaceller för behandling av autoimmuna sjukdomar har väckt intresse och erkännande. Den immunomodulära funktionen och cellernas livskraft är nyckelfaktorer för att uppnå en effektiv cellterapi. NextCell har inkluderat dessa bedömningar redan i tillverkningen genom att använda flera olika funktionella och ”potency” studier för att selektera fram celler och donatorer.

“Det är väldigt roligt att återigen få träffa kollegor och få presentera ProTrans-data på plats”, säger VD, Mathias Svahn.

Dr. Svahn kommer att hålla en 30 minuters föreläsning som inkluderar både ProTrans-1 och ProTrans -2 data. Sessionen leds av Dr. Moshe Israeli, Medical Director vid Rabin Medical Center och genomförs idag, den 6 oktober vid ExCel-kongressen i London.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO

Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera