NextCell godkänns för handel på Nasdaq First North

NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Nasdaq Stockholm AB idag har godkänt dess ansökan att upptas till handel på Nasdaq Stockholm First North. Sista dag för handel på Spotlight är tisdagen den 21 juli 2020 och första dag för handel på Nasdaq First North är onsdagen den 22 juli 2020.

Aktierna i NextCell kommer att handlas med oförändrat kortnamn (NXTCL) och ISIN kod (SE0009723125) och aktieägare i NextCell behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Listbytet är ett naturligt steg i vår utveckling och förväntas attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, säger Mathias Svahn, vd.

Ett tillväxtprospekt för NextCells finns att tillgå på bolagets hemsida, www.nextcellpharma.com.

FNCA Sweden AB är NextCells Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

Prenumerera

Dokument & länkar