NextCell har formellt startat sitt Eurostars-finansierade projekt "Bioscale"

Report this content

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det i samarbete med övriga projektmedlemmar; MyCellHub, SEFA och SCINUS Cell Expansion nu officiellt har startat det tidigare kommunicerade Eurostars-projektet, Bioscale. Projektets syfte är att utveckla en kostnadseffektiv expansionsteknik vid cellodling. NextCells läkemedelskandidat ProTrans™ (ProTrans) kommer att används för att testa och validera SCINUS-bioreaktorns kapacitet för att tillhandahålla en optimerad metod för kostnadseffektiv cellproduktion.

  • NextCell har beviljats ett Eurostar-bidrag om 5 MSEK (470 000 €).
  • Eurostar ”Bioscale-projektet” omfattar gränsöverskridande samarbeten med partners från Nederländerna, Belgien, Schweiz och Sverige. Den totala budgeten för projektet är 28 MSEK (2,7 M€) varav 17 MSEK (1,6 M€) finansieras via anslag.
  • ProTrans, NextCells läkemedelskandidat baserad på företagets egenutvecklade selektionsalgoritm, kommer att användas för att testa och validera SCINUS-bioreaktorns kapacitet och utveckla kostnadseffektiv cellterapiproduktion.

Eurostars-programmet stöder innovativa internationella projekt som leds av små och medelstora FoU-företag och samfinansieras av Eurostars partnerstater och EU (genom Horisont 2020). I augusti meddelade NextCell att det tillsammans med tre andra partners tilldelats Eurostars-projektet Bioscale (projektnummer E!114513). Projektet kommer att löpa från 2020 till 2023 och tidigare under hösten hölls ett uppstartsmöte med samtliga projekt-deltagare, NextCell, MyCellHub, SEFA och SCINUS Cell Expansion.

"Kickoff-mötet var lyckat och vi är mycket angelägna att komma igång och använda Eurostars-bidraget för att vidareutveckla produktionen och möjliggöra en storskalig tillverkning av ProTrans." säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

NextCell har beviljats ​​cirka 5 MSEK (470 000 €) i anslag och kommer att bidra med ytterligare cirka 5 miljoner i egeninsatser vilket innebär att Bolaget deltar med en total budget om cirka 10 MSEK. Pengar finns allokerade för vidareutvecling av produktionsmetoder för ProTrans och projektet är en möjlighet att att med bidrag finansiera möjliggörandet av tillverkning i en sktorkalig miförlgö.

Syftet med Bioscale-projektet är att optimera automatiserade bioreaktorer för att tillverka cellterapier, såsom läkemedelskandidaten ProTrans. SCINUS-expansionssystem erbjuder kostnadseffektiv cellodling, utformad för produktion av standardiserad cellterapi, vilket leder till förbättrad kvalitet och lägre kostnader.

För NextCell specifikt innebär projektet att det ges möjlighet att, i samverkan med andra bolag och med hjälp av deras kompetens, arbeta med vidareutveckling och optimering av de processer som är rör produktionen av läkemedelskandidaten ProTrans. NextCell Pharma kommer att integrera analyser i SCINUS-reaktorn för att optimera produktionen av ProTrans och sedan jämföra den med 2D-kultur. Korrekt planering, testning, validering och optimering av produktionsmetoder kommer att vara avgörande för att i framtiden möjliggöra tillverkning av ProTrans som en storskalig cellterapiprodukt.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar