NextCell har nu två parallella kliniska studier igång – ProTrans-1 och ProTrans-Repeat som startar idag

NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att det idag hållits ett initieringsmöte för ProTrans-Repeat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. ProTrans-Repeat är en helt fristående studie och har ingen påverkan på ProTrans-1 studien. NextCell har per idag två pågående kliniska studier som löper parallellt och enligt plan.

ProTrans-Repeats huvudprövare Professor Per-Ola Carlsson och studieteamet från Karolinska Trial Alliance gick, tillsammans med NextCell, igenom de sista praktiska detaljerna vilket betyder att den nya studien nu formellt har startat. ProTrans-Repeat innebär att patienter med typ 1 diabetes som tidigare deltagit i ProTrans-1 får en upprepad behandling med ProTrans,

ProTrans-Repeat är en fas IIa klinisk läkemedelsprövning vars syfte är att utvärdera om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. Effekten mäts genom att jämföra patientens förmåga att producera insulin före behandling med tolv månader efter behandling med upprepad dos av ProTrans. Studien omfattar högst arton patienter, varav nio får aktiv behandling medan övriga fungerar som kontrollgrupp.

”Förra veckan fick vi grönt ljus av läkemedelsverket och redan idag startar studien. Vårt studieteam är helt fantastiskt!”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

De patienter som får aktiv behandling med ProTrans har tidigare behandlats i ProTrans-1 studiens doseskaleringsdel och får nu en andra behandling i ProTrans-Repeat studien. Patienterna i kontrollgruppen har inte, och kommer heller inte, att få behandling med ProTrans, utan följs för att jämföra naturalförloppet av diabetes med hur sjukdomen utvecklas vid behandling med ProTrans.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar