NextCell noterat på Life Science Hotlist

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar meddelar att Invest Stockholm nu har placerat NXTCL på Life Science Hotlist.

Stockholms-Uppsala Life Science Investment Hotlist är en lista av de mest lovande och innovativa aktörerna inom biovetenskap, utvalda av Invest Stockholm. NXTCL med både sin stamcellsbank och läkemedelsutvecklingsverksamhet är en idealisk kandidat för denna lista.

Företaget utvecklar nya behandlingar med stamceller från navelsträngen. I navelsträngsvävnad och navelsträngsblod finns unga och livskraftiga stamceller som kan samlas in utan någon medicinsk ingrepp. Läkemedelskandidaten ProTrans, innehåller mesenkymala stamceller från navelsträng och är vår första produkt som nu utvärderas i en pågående klinisk fas I / II studie på patienter som lider av typ 1-diabetes. NXTCL driver också Cellaviva, den första svenska stamcellsbanken för familjesparande. Blivande föräldrar erbjuds en tjänst för att spara barnets stamceller för familjen och barnets framtida medicinska behov. Familjesparande av stamceller är en internationellt beprövad affärsmodell.

”Att vara på hotlisten är ett erkännande av det arbete vi har gjort under de senaste åren. Det ger oss också ökad exponering för potentiella investerare och samarbetspartners”, säger Leo Groenewegen, affärsutvecklingschef.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar