NextCell och Cellaviva lyfts fram av KI Innovations

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL)”) meddelar att företaget och stamcellsbanken Cellaviva lyfts fram av Karolinska Institutet Innovations som ett positivt exempel i dess Jubileumsbok, ”20 years of innovation @ Karolinska Institutet”. Av närmare 400 innovationer har NextCell och ytterligare 19 exempel valts ut för att representera all den samhällsnytta som forskningen på KI bidragit med under de senaste 20 åren.

Cellaviva grundades av forskare vid Karolinska Institutet med hjälp av Karolinska Institutet Innovations AB. Bolaget blev Sveriges första privata stamcellsbank som under senare år har vidareutvecklats till NextCell Pharma AB, ett stamcellsbolag som fortsatt driver stamcellsbanken under namnet Cellaviva samt numer även utvecklar nya stamcellsbehandlingar.

Ur forskning vid Karolinska Institutet har en mängd innovativa produkter och lösningar uppkommit som bidrar till stor samhällsnytta, både nationellt och internationellt. För att uppmärksamma detta och för att lyfta fram kraften och kreativiteten i innovationsvärlden på KI, anordnar Karolinska Institutet Innovations AB ett seminarium på temat 20 år av innovation @Karolinska Institutet.

Under förmiddagen kommer upptäckter och uppfinningar som gjorts vid KI och som på olika sätt bidragit till att öka kunskapsmängden och innovationskraften i samhället att presenteras. KI Innovations vill också inspirera till ett fortsatt konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science i Sverige genom att i tryckt format lyfta 20 uppfinningar som under de 20 senaste åren på ett unikt sätt bidragit till samhällsnyttan. Dessa presenteras i boken ”20 years of innovation @ Karolinska Institutet” som lanseras i samband med seminariet den 29 mars. VD Mathias Svahn har bjudits in till seminariet för att på scenen ta emot ett signerat exemplar av boken av Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar