NextCell Pharma AB kommer att delta i flera evenemang under september

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") informerar om att det under de närmaste två veckorna finns möjlighet för investerare att möta bolagets representanter. Under dessa möten kommer NextCell att ge publiken en överblick över sina nuvarande aktiviteter och framtidsutsikt. Förutom själva företaget kommer både läkemedelskandidaten Protrans™ och stamcellsbanken Cellavivia™ att diskuteras. Efter presentationerna finns det gott om möjligheter att prata och ställa frågor till NextCells representanter.

  • Aktiespararna Södertälje – 4:e september 18:30-21:00
  • Advanced Medicinal Therapy Products – A game changer in medicine? – Malmö, 12 september, kl 13:00-17:00
  • Nordic Life Science days, Malmö – 12-14 september
  • Aktiespararna Burlöv – 13 september, kl 19:00-21:00

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

Instagram: https://www.instagram.com/nextcellpharma/ 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar