NextCell Pharma ansöker om patent

NextCell Pharma AB ("NextCell") tillkännager att de lämnat in en patentansökan till det svenska patent- och
registreringsverket. Patentansökan relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm och formuleringen
av den stamcellsbaserade läkemedelskandidaten ProTrans.

Selektionsalgoritmen och det nära samarbetet med vår kontraktstillverkare, PBKM, säkerställer storskalig produktion
av potent ProTrans. Urvalsalgoritmen är baserad på multipla funktionella analyser som används för identifiering och
selektion av celler och donatorer som påvisar önskade egenskaper. Varje tillverkningssats, s.k. batch, av ProTrans är
en poolad stamcellsprodukt med celler från flera donatorer. Poolningen ger stora batcher och kombinationen av
att poola celler som valts ut med selektionsalgoritmen är vår strategi för att generera hög och robust kvalitet på
läkemedelsprodukten i stora batcher.

Patentansökan är formulerad för att täcka generell framställning av alla typer av mesenkymala stamcellprodukter
som härrör från multipla donatorer och celler som har valts ut med selektionsalgoritmen. Vidare fokuserar den
specifikt på stamceller från navelsträngsvävnad i syfte att behandla inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar,
speciellt typ 1-diabetes, där en klinisk studie pågår.

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar