NextCell Pharma lämnar in ytterligare en patentansökan

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") tillkännager idag att de har lämnat in en ny patentansökan till svenska Patent- och registreringsverket. Patentet relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm, nu med utökade och skräddasydda analyser för sjukdomar och tillstånd som drabbar centrala nervsystemet.

Ansökan lämnades in till svenska patent- och registreringsverket den 15 augusti och är formulerad för att täcka generell framställning av alla typer av mesenkymala stamcellprodukter som härrör från multipla donatorer och celler som har valts ut med selektionsalgoritmen. Vidare beskriver ansökan ett utökat antal analyser och potency assays för att bredda skyddet i tidigare ansökan och dessutom fokuserar den specifikt på stamceller i syfte att behandla sjukdomar och tillstånd som drabbar centrala nervsystemet.

Den aktuella patentansökan är den tredje i ordningen. Sedan tidigare finns två patentansökningar, inlämnade i februari respektive juli 2018. Den första relaterar till bolagets selektionsalgoritm som säkerställer att de mest potenta cellerna väljs ut medan den andra avser en prediktionsalgoritm gällande att förutse om patienten är mottaglig för behandling med bolagets läkemedelskandidat ProTrans, s.k. companion diagnostic.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar