NextCell Pharma välkomnar Consensus Sverige Select som ny aktieägare

Report this content

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 666 666 aktier (”Nyemissionen”) till Consensus Sverige Select (”Consensus”). Teckningskursen har fastställts till 15 SEK per ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 10 MSEK.

Styrelsen i NextCell beslutade idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, om Nyemissionen. Nyemissionen omfattar 666 666 nya aktier till en teckningskurs om 15 SEK, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 10 MSEK. Teckningskursen om 15 SEK per aktie har fastställts av Bolagets styrelse efter förhandling med Consensus och enlig styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig. Syftet med Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädresrätt är att bredda ägarkretsen och likviden planeras huvudsakligen att användas till den egna produktionsanläggningen som kommunicerades om i ett pressmeddelande den 2 mars 2021.

Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 666 666 aktier, från 33 712 857 till 34 379 523 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 136 666,53 SEK, från 6 911 135,685 SEK till 7 047 802,22 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,94 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till NextCell i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08.40 CET.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar