NextCell samarbetar med T.A.D.1 och T1Dappen

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbetsavtal med T.A.D.1, en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen i samhället om typ 1-diabetes och driva projekt till stöd för alla som lever med och runt T1D. Tillsammans vill vi sprida hopp om typ 1-diabetesforskning och synliggöra NextCells kliniska prövningar.

Varje år drabbas över 900 barn av typ 1-diabetes och minst lika många diagnostierseras i vuxen ålder. Sjukdomen har en enorm påverkan på livet och något som måste hanteras dagligen, resten av livet. 2016 grundade Elin Cederbrant "Together Against Diabetes 1” som själv levt typ 1 diabetes sedan 2010.

Elin har genom sina föreläsningar, ryggsäckprojektet och via T1D-appen byggt ett unikt nätverk och en hög trovärdighet inom vården. Elin har varit och är delaktig i flera olika utvecklingsprojekt i regioner och kliniker med stor möjlighet att påverka. Hon har blivit en ambassadör för typ 1 diabetes i Sverige och når genom sina sociala kanaler, T.A.D.1: s projekt och sin synlighet i media ut till en stor del av de som lever med och runt T1D i Sverige.

”Hela livet vänds upp och ner när man får sin diagnos och det är viktigt för mig att kunna hjälpa till, både vid insjuknandet och varje dag i livet med T1D. Nextcell Pharmas arbete och insatser ger oss med typ 1 diabetes hopp och det vill jag vara med och sprida, säger Elin Cederbrant, grundare av Together Against Diabetes 1.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där det egna immunförsvaret, av någon anledning, uppfattar de insulinproducerande cellerna som farliga och attackerar dem. NextCells läkemedelskandidat (ProTrans) har utvecklats för att häva autoimmuniteten och på så sätt stoppa nedbrytadet av insulinproducernade celler. Behandlingen har visats effektiv i kliniska prövningar. Vuxna patienter som nyligen blivit diangostiserade med typ 1-diabetes har fått en enda injektion av ProTrans och sedan har deras förändring i kroppsegen insulinproduktion jämförts med patienter som fått placebo. De patienter som behandlats med ProTrans har bevarat en större andel av insulin jämfört med de som fick placebo. Vissa patienter har till och med fått ökad insulinproduktion till följd av behandling.

NextCell kommer att genomföra fler studier för att bevisa effekten i fler patienter och målet är att ProTrans ska godkännas och bli standardbehandling av typ 1-diabetes. Behandlingen ges för att skydda kvarvarande insulinproduktion och det är då viktigt att sätta in behandling så tidigt som möjligt.

”NextCell vill bidra till att öka medvetenheten om diabetes och visa på att medicinsk forskning pågår med positiva resultat. Vi är oerhört stolta att ingå samarbete med T.A.D.1 och T1D-appen, som med sin imponerande räckvidd når ut till i princip 100% av nydiagnostiserade i typ 1-diabetes i Sverige. Ryggsäcksprojektet är en unik plattform för att komma i kontakt med personer som lever med och runt typ 1-diabetes”, säger Mathias Svahn, VD NextCell.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO

Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk


Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada). NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 10% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera