NextCell stöttar ProTrans-studie för barn och ungdomar

Report this content

NextCell Pharma AB (”NextCell”) har ingått avtal med professor Per-Ola Carlsson, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i syfte att bidra med sin stamcellsprodukt tex ProTrans™ (ProTrans) för behandling av barn och ungdomar med diabetes typ-1, inom ramen för klinisk läkemedelsprövning. Studien, som är i planeringsstadiet, är en del i NextCells strategi att stötta akademiska grupper med läkemedel för att kunna utvärdera ProTrans för en bredare användning.

NextCells läkemedelskandidat, ProTrans, för behandling av diabetes typ-1 är en mesenkymal stamcellsbehandling som motverkar förlusten av de insulinproducerande betacellerna. ProTrans har visat på en beta-cells skyddande effekt i både fas 1 och 2 studier utan att ge några allvarliga biverkningar, utvärderat i ProTrans-1 och ProTrans-2 studierna. Av säkerhetsskäl har endast vuxna patienter behandlats i dessa första studier, trots att det är vanligast att få sin diabetes typ-1 diagnos i 10-12 års åldern.

Professor Per-Ola Carlsson är huvudprövare för samtliga kliniska prövningar med ProTrans för behandling av diabetes typ-1 och kommer även att vara huvudpövare i den planerade fas-III-studien ProTrans-3. Därutöver har han för avsikt att, med egna forskningsanslag, ansöka och genomföra en första studie med barn och ungdomar, något som han presenterade på Världsdiabetesdagen 2020 i Lund (https://youtu.be/BN-v8KCvxqQ).NextCells strategi är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande för behandling av diabetes typ-1 så skyndsamt som möjligt, vilket betyder ett fortsatt fokus på patienter som möter inklusionskriterium i tidigare studier. Därutöver stöttar bolaget prövarinitierade studier som syftar till att göra ProTrans till en möjlig behandling för fler patienter.

”Vi är oerhört glada och stolta över att professor Carlsson med kollegor tror så starkt på ProTrans att de väljer att satsa sina egna forskningsanslag på den här oerhört viktiga studien. Det här kan ha stor betydelse för framtidens unga som drabbas av diabetes”, säger Mathias Svahn, VD på NextCell.

NextCell kommer att bidra med ProTrans och placebo i studien. Därutöver kommer bolaget att stötta med logistik, dokumentation och expertkompetens. Någon ytterligare monetär ersättning utgår inte.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar