NextCell tilldelas Eurostar -finansiering för utveckling av inovativ produktionsplattform för cellterapier

Report this content

NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) meddelar idag att de, tillsammans med tre andra partners, har tilldelats anslag från Eurostar om totalt cirka 17 MSEK (1,6 M€) varav NextCell erhållder ca 5 MSEK (470 000 ). Syftet med projektet Bioscale är att optimera automatiserade bioreaktorer för att tillverka läkemedelskandidaten ProTrans. SCINUS-expansionssystemet presenterar kostnadseffektiv cellodling, utformad för produktion av standardiserad cellterapi, vilket i slutändan ämnar till förbättrad kvalitet och lägre kostnader.

  • NextCell har beviljats ett Eurostar-bidrag om 5 MSEK (470 000 €).
  • Eurostar ”Bioscale-projektet” kommer att pågå från 2020 till 2023 och omfattar gränsöverskridande samarbeten med partners från Nederländerna, Belgien, Schweiz och Sverige. Den totala budgeten för projektet är 28 MSEK (2,7 M€) varav 17 MSEK (1,6 M€) finansieras via bidrag.
  • ProTrans, NextCells läkemedelskandidat baserad på företagets egenutvecklade selektionsalgoritm, kommer att användas för att testa och validera SCINUS-bioreaktorns kapacitet för kostnadseffektiv cellterapiproduktion.

"Vår vision är att förbättra behandlingsalternativen för tusentals, kanske miljontals patienter och minska sjukvårdskostnaderna med hjälp av cellterapi." Mathias Svahn, VD för NextCell, tillägger, ”Bioscale-projektet är nästa steg i produktionsoptimering och uppskalning av ProTrans för behandling av autoimmuna sjukdomar, inledningsvis med fokus på typ 1-diabetes.”

Bioscale-projektet

För att möta behovet av effektiva produktionsplattformar har Eurostars-projektet Bioscale med en total budget på 28 MSEK tilldelats bidrag från Eurostar på 17 MSEK. Eurostars stöder innovativa internationella projekt som leds av forskningsintensiva små och medelstora företag och samfinansieras av Eurostars partnerländer och EU (genom Horizon 2020).

Projektet Bioscale fokuserar på stamcellens expansionsteknologi för kostnadseffektiv cellkultur. Projektet kommer att använda NextCells läkemedelskandidat ProTrans för att testa och validera SCINUS-bioreaktors kapacitet för att tillhandahålla en metod för kostnadseffektiv cellproduktion för cellterapier.

NextCell deltagande i projektet är budgeterat till 10 MSEK varav 50% kommer att bekostas av NextCell och reseterande 50% kommer att bekostas av Eurostars / Vinnova. Det innebär att NextCell erhåller cirka 5 MSEK under projektperioden.

Partners

NextCell (Sverige) har utvecklat en selektionsagoritm baserad på funktionella analyser för att uppnå högkvalitativ produktion av deras MSC-baserade cellterapi, ProTrans, som initialt utvärderas för behandling av typ 1-diabetes. I detta projekt kommer NextCell att integrera analyser i SCINUS-arbetsflödet för att optimera produktionen av ProTrans och jämföra det med 2D-kultur.

Smarta algoritmer kommer att utvecklas av MyCellHub (Belgien) för att minska operatörens medverkan och möjliggöra reglerbar kompatibel skalbar cellproduktion och djup bioanalys.

Ett nytt engångskärl för att odla celler i suspension kommer att utvecklas av Scinus Cell Expansion (Nederländerna) tillsammans med ny integrerad sensorteknologi. Scinus Cell Expansion kommer att validera SCINUS-suspensionskulturskapacitet genom att producera iPSC (inducerade pluripotenta stamceller).

Membranfilterteknologi som tillåter suspensionskultur kommer att utvecklas av SEFAR (Schweiz) och integreras i odlingskärlet.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar