NextCell utvalda att delta i EIT Health Start.Smart.Global

NextCell Pharma AB (publ) ("NextCell") har, tillsammans med ett mindre antal andra företag, valts ut att delta i EIT Health Start.Smart.Global (SSG) -programmet. Fokus för projektet är att hjälpa europeiska små och medelstora företag inom life science att etablera verksamhet eller samarbeten i Japan och Sydkorea.

EIT Health är en kunskaps och innovationssatsning som inrättats av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ vilka främjar innovation och entreprenörskap i hela Europa. Programmet EIT Health Start.Smart.Global (SSG) hjälper europeiska små och medelstora företag inom life-science att optimera sina möjligheter på de lukrativa men utmanande marknaderna i Japan och Sydkorea.

NextCells väntas, i och med deltagande i projektet, att få värdefull kunskap om de japanska och koreanska marknaderna, både avseende marknadsföring och för vidare forskning och utveckling. Den första delen i programmet innebär löpande aktiviteter och utbildning under det kommande året.

Senare i år genomförs roadshows för EIT Health Start.Smart.Global (SSG) programdeltagare med besök i Japan och Korea. Detta specifika program inriktas på utmanande japanska eller koreanska affärsmiljöer, såsom: reglerings- och betalningsmodeller i hälso- och sjukvården, kontakter till agenter och distributörer med tillgång till lämpliga kundnätverk, tillgång till finansiering och finansieringsmöjligheter, FoU-partner, språk och kulturkomplex, olika affärskonventioner, förståelse av marknadens behov och konkurrens. 

Mer information om EIT Health Start.Smart.Global (SSG) -programmet finns här: https://www.bio-m.org/sv/about-biom/projects/startsmartglobal.html 

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod

Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. NextCell driver även biobanken Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar