NextCell utvalda att delta i EIT Health Start.Smart.Global

NextCell Pharma AB (publ) ("NextCell") har, tillsammans med ett mindre antal andra företag, valts ut att delta i EIT Health Start.Smart.Global (SSG) -programmet. Fokus för projektet är att hjälpa europeiska små och medelstora företag inom life science att etablera verksamhet eller samarbeten i Japan och Sydkorea.

EIT Health är en kunskaps och innovationssatsning som inrättats av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ vilka främjar innovation och entreprenörskap i hela Europa. Programmet EIT Health Start.Smart.Global (SSG) hjälper europeiska små och medelstora företag inom life-science att optimera sina möjligheter på de lukrativa men utmanande marknaderna i Japan och Sydkorea.

NextCells väntas, i och med deltagande i projektet, att få värdefull kunskap om de japanska och koreanska marknaderna, både avseende marknadsföring och för vidare forskning och utveckling. Den första delen i programmet innebär löpande aktiviteter och utbildning under det kommande året.

Senare i år genomförs roadshows för EIT Health Start.Smart.Global (SSG) programdeltagare med besök i Japan och Korea. Detta specifika program inriktas på utmanande japanska eller koreanska affärsmiljöer, såsom: reglerings- och betalningsmodeller i hälso- och sjukvården, kontakter till agenter och distributörer med tillgång till lämpliga kundnätverk, tillgång till finansiering och finansieringsmöjligheter, FoU-partner, språk och kulturkomplex, olika affärskonventioner, förståelse av marknadens behov och konkurrens. 

Mer information om EIT Health Start.Smart.Global (SSG) -programmet finns här: https://www.bio-m.org/sv/about-biom/projects/startsmartglobal.html 

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod

Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Prenumerera

Dokument & länkar