NextCells patentsökta stamcellsalgoritm genererar intäkter

Report this content

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har tagit emot en order på stamceller som selekterats fram med företagets patentsökta selektionsalgoritm. Metoden är utvecklad för att generera potenta stamceller på ett robust och storskaligt vis för kliniskt bruk. Beställare är ett utländskt bioteknikbolag och ordervärdet är cirka 350 000 SEK.

NXTCLs selektionsalgoritm är baserad på ett antal funktionella analyser som undersöker stamcellernas förmåga att påverka immunceller och utsöndra specifika proteiner som respons på olika stimuleringar. Selektionsalgoritmen används för att ge en helhetsbild över cellernas förmåga och endast de celler som påvisar den önskvärda effekten väljs ut.

NXTCLs läkemedelskandidat, ProTrans, består av utvalda stamceller från flera donatorer som poolats. Behandling med ProTrans har visats vara en säker behandling vid samtliga undersökta doser och utvärderas nu för effekt i bolagets pågående kliniska fas II prövning, ProTrans-1.

”Försäljningen visar på möjligheten att få intäkter från selektionsalgoritmen långt innan ProTrans kan bli föremål för ett marknadsgodkännande. Den kliniska studien har satt oss på kartan och visat att våra celler är säkra i människan”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar