NextCells VD inbjuden talare på nationell konferens om kliniska studier

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar att dess VD Mathias Svahn, PhD, inbjudits att idag tala på Nationella konferensen om kliniska studier 2019.

Konferensen, som hålls i Malmö och arrangeras av den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner, samlar forskare, politiker och andra som är verksamma inom LifeScience i Sverige. Syftet med konferensen är kunskapsutbyte och nätverkande och temat för året är ”Värdet av kliniska studier”. Exempel på frågeställningar som tas upp under temat, är de värden som kliniska studier skapar samt hur Sverige ska vässa arbetet inom LifeScience. Mathias Svahns presentation kommer att koncentreras kring arbetet och framstegen kring den pågående kliniska studien med läkemedelskandidaten ProTrans som NXTCL för närvarande genomför, samt det värde som studien väntas tillföra.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar