ProTrans potential diskuteras med professorer inom diabetes och stamceller

Report this content

NextCell Pharma AB (”NextCell”) har idag publicerat en vetenskaplig presentation där relevansen av resultaten från de kliniska prövningarna med ProTrans för behandling vid typ 1-diabetes disskuterades. Oberoende diabetes och cellterapiexperter har ombetts att kommentera de tidigare publicerade studieresultat samt NextCells strategi för behandling av autoimmun diabetes.

I september publicerade NextCell positiva data för sin fas II-studie, ProTrans-2. De patienter som behandlats med en dos av stamcellsläkemedlet ProTrans hade bevarat en statistisk signifikant högre insulinproduktion efter en 12 månadersperiod jämfört med de patienter som behandlades med placebo (p-värde <0,05).

Daniel J. Weiss, professor vid University of Vermont kommer att ge en introduktion till mesenkymala stamceller och dess potential och förklara betydelsen av studieresultaten. Vidare kommer Mona Landin-Olsson, professor i endokrinologi och diabetes vid Lunds universitet, att resonera kring den kliniska relevansen av ProTrans och värdet av att bevara patienternas endogena insulinproduktion. NextCells VD, Mathias Svahn, kommer därefter att presentera bolagets planer inom diabetes framgent.

Presentationen kan ses via länken nedan:

https://youtu.be/KVTpDJJpATg

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar