ProTrans stamceller godkänns för klinsk prövning på COVID-19 patienter

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att ansökan om klinisk läkemedelsprövning av COVID-19 patienter med läkemedelskandididaten ProTrans har godkänts av både Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Studien kommer att genomföras på Universitetssjukhuset i Örebro i samarbete med Avdelningen för kliniska prövningar och Karolinska Trial Alliance.

ProTrans utvecklas för en immunmodulerande stamcellsterapi som för närvarande genomgår en klinisk studie för behandling av patienter med Diabetes typ-1. Mekanismen för immunomodulation förväntas dock vara tillämpbar även vid andra autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Det allvarliga stadiet av Covid-19 orsakas av att immunsystemet blir hyperaktivt och attackerar organ, inklusive lungorna. Hypotesen är att behandla patienter innan de når detta livshotande tillstånd. I denna öppna fas 1b studie kommer totalt tre grupper om, vardera tre patienter, att behandlas med olika doser av ProTrans.

Huvudprövare för studien är Josefin Sundh, Universitetssjukhuset Örebro. Det kliniska prövningsprotokollet är skrivet av professor Dominique Farge, St. Louis sjukhus i Frankrike och doktor Lindsay Davies, CSO NextCell. Styrkommittén är professor Farge (ordförande), professor Edvard Smith (NextCell) och doktor Tomasz Oldak (PBKM).

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar