Säkerhetskommitte godkänner studiebehandling med medelhögdos av ProTrans

Report this content

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL") meddelar idag att säkerhetskommitten (Data and Safety Monitoring Board) för den kliniska studien med ProTrans godkänner att  huvudprövaren professor Per-Ola Carlsson och NXTCL  går vidare med behandling av 3 patienter i den medelhöga doskohorten.

Säkerhetskommitten består av; ordförande Ulf Smith MD, PhD, professor och forskningschef vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; Anders Fasth MD, PhD, professor i Pediatrisk Immunologi, Sahlgrenska akademin och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborgs Universitet; och Åke Lernmark PhD, professor och Principal Investigator vid Diabetes och Celiaki, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet.

Behandlingen med ProTrans av samtliga tre patienter i lågdoskohorten har bedömts som säker vid en-månadsuppföljningen. På samma sätt kommer patienter i medeldoskohorten bedömas innan rekrytering till högdoskohorten kan inledas. När en-månadsuppföljning av högdoskohorten har utvärderats med avseende på säkerhet, kan den randomiserade, dubbel-blinda, placebokontrollerade delen av studien inledas med totalt 15 ytterligare patienter.

”Behandling med ProTrans förväntas endast ge milda och spontant övergående biverkningar vilket vi såg i lågdoskohorten”, säger Dr. Mathias Svahn, VD på NextCell Pharma AB.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Prenumerera

Dokument & länkar