Samtliga patienter i lågdosgruppen behandlade med ProTrans

Report this content

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att tre patienter med Covid-19 nu har behandlats med ProTrans i den svenska studien ProTrans19+SE som bedrivs på Örebro Universitetssjukhus. Därmed är samtliga patienter i lågdosgruppen behandlade.

Fullständig studietitel är: ”Behandling av andningskomplikationer associerade med COVID-19 Infektion med Wharton's Jelly (WJ) -Navelsträng (UC) Mesenkymal Stromalceller (ProTrans®): En öppen fas IB klinisk prövning”, (EudrCT 2020-002078-29). NextCell sponsrar studien som totalt kommer att inkludera nio patienter med allvarlig lunginflammation och bekräftad COVID-19 (SARS-CoV-2) -infektion, vilka behandlas med låg dos (tre patienter) medeldos (tre patienter) och hög dos (tre patienter) av ProTrans.

Patienterna i lågdosgruppen kommer nu att följas under 1 månad, därefter kommer studiens säkerhetskommitté att granska säkerheten av behandling med ProTrans och ge en rekomendation om att fortsätta behadling av nästa dosgrupp eller ej. Säkerhetskommitteen består av ordförande Docent Peter Bergman, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet samt Professor Åke Lernmark, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet och Doktor Magnus Didner Nisell, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet. Säkerhetskommittens rekomendation är rådgivande och det är sponsors beslut om man vill gå vidare.

Huvudprövare för ProTrans19+SE är Docent Josefin Sundh och studien genomförs i samarbete med Avdelningen för kliniska prövningar (AKP), Universitetsjukhuset Örebro och Karolinska Trial Alliance (KTA). Studien är registrerad på clinicaltrials.gov med nummer NCT04896853.

NextCell levererar även ProTrans till den Kanadensiska COVID-19 studien, ProTrans19+CA som sponsrars av McGill Univeristy i Montreal. Studien pågår och finns registerad på clinicaltrials.gov med nummer NCT04869397. Fullständig titel är: “Behandling av andningskomplikationer associerade med COVID-19-infektion med Wharton's Jelly (WJ) -Umbilical Cord (UC)) Mesenkymala stromceller (ProTrans ™): en randomiserad fas II klinisk prövning ”. Sponsor för studien är Research Institute of the McGill University Health Centre. Studien kommer att inkludera 48 patienter med allvarlig lunginflammation och bekräftad COVID-19 (SARS-CoV-2) -infektion, vilka randomiseras till ProTrans-behandling (24 patienter) eller placebo (24 patienter).

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar