Samtliga patienter i ProTrans-Repeat behandlade

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att ännu en milstolpe nåtts då den sista patienten i ProTrans-Repeats aktiva behandlingsgrupp idag har fått sin behandling. I och med dagens patientbesök är samtliga ProTrans-behandlingar för de två pågående studierna genomförda.

NextCell genomför två parallella kliniska prövningar med läkemedelskandidaten ProTrans vars syfte är behandling av diabetes. ProTrans-Repeat, som startades i maj 2019, är en fortsättningsstudie av ProTrans-1 med primärt mål att utvärdera huruvida upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. I studien inkluderas de nio patienter som behandlats i ProTrans-1-studiens doseskaleringsdel samt ytterligare nio som fungerar som kontrollgrupp, totalt 18 patienter. Samtliga som behandlades med ProTrans i doseskaleringsdelen valde att delta i ProTrans-Repeat och därmed få en andra behandling.

”Vi är mycket glada och tacksamma att de patienter som deltog i doseskaleringsdelen ProTrans-1 valde att även delta i fortsättningsstudien, ProTrans-Repeat. Det ger oss värdefulla data för upprepad behandling”, säger Mathias Svahn, VD.

I och med dagens behandling har samtliga patienter i både ProTrans-1 och ProTrans-Repeat blivit behandlade. Vad gäller de patienter som ingår i kontrollgruppen har fyra av nio inkluderats. De återstående fem patienterna beräknas vara inkluderas under året.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För ytterligare information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid organtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar