Sex av nio patienter i ProTrans-1-studien, fas II, färdigbehandlade

NextCell meddelar att sex av de nio patienter som ingår i ProTrans-1 fas II, den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten ProTrans, nu är färdigbehandlade och har lämnat studien.

Den sista av de tre patienterna i den s.k. mellandoskohorten var tidigare denna vecka på sitt 12-månadersuppföljningsbesök, den sista delen i studien, vilket innebär att samtliga tre nu är färdigbehandlade. I början av mars lämnade samtliga tre patienter i lågdoskohorten den kliniska prövningen efter att ha genomfört sitt uppföljningsbesök. Det innebär att sex av nio patienter nu har fullföljt fas II-studien.

ProTrans-1 är en fas I/II-studie där den första delen är en doseskalering med säkerhet som primär endpoint. Doseskaleringen har genomförts i tre steg, från lågdos till medel till hög, med tre patienter i varje doskohort. Samtliga doser har visat sig vara säkra och inte medföra några biverkningar. Efter ett 12-månadersuppföljningsbesök lämnar patienten studien. I dagsläget har alltså patienterna i låg- och medel-doskohorten lämnat studien medan patienterna i högdoskohorten genomför sina uppföljningsbesök i september/oktober i år.

Patienterna som deltagit i ProTrans-1-studien kommer att tillfrågas att även inkluderas i den nya studien ProTrans-Repeat, en fristående fortsättningsstudie som väntas inledas inom kort.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Bolagets affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. NextCell driver även biobanken Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar