Stamcellsbolaget NextCell Pharma förbereder ansökan om pivotal fas III studie

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att VD Mathias Svahn kommer att presentera en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium som hålls på Berns i Stockholm idag, den 11 mars

NextCell genomför för närvarande två parallella studier (ProTrans-1 fas I/II och ProTrans-Repeat) med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av patienter med typ 1-diabetes. Tio av totalt 15 patienter i fas II-delen av ProTrans-1 (ProTrans-2) har nu lämnat studien och sista patientens sista besök är planerat till månadsskiftet juni/juli 2020. Därefter kommer data analyseras och resultat beräknas kunna presenteras i september.

NextCell förbereder nu nästa steg i det kliniska prövningsprogrammet. Vid positiva data från fas II-delen kommer en ansökan om en pivotal fas III-studie att skickas in.

NextCell har tidigare presenterat positiva effektdata från fas I-delen av studien. Trots att den endast var designad för att analysera säkerhet kunde en dosberoende effekt av behandling visas.

Stockholm Corporate Finance arrangerar, i samarbete med Financial Hearings, kapitalmarknadsdagen för tolfte året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa bolag inom Life Science och Health Care. Seminariet äger rum på Berns i Stockholm 11-12 mars och NextCells presentation hålls den 11 mars kl 11.15.

Presentationen kan i sin helhet följas via en web-sändning, se länk nedan:

https://financialhearings.com/event/12253

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. Parallellt med forskningen driver NextCell biobanken Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar