Summering av nyttjade teckningsoptioner av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i NXTCL

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag att styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Edvard Smith, Hans-Peter Ekre, Niclas Löwgren, VD Mathias Svahn och CFO Leo Groenewegen nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjas 173 430 teckningsoptioner, vilket motsvarar totala investeringar om 867 150 SEK. Totalt motsvarar investeringarna från styrelse och ledning cirka 6 procent av de utestående teckningsoptionerna.

Nedan presenteras respektive parts nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1:

  •  Mathias Svahn, VD NXTCL, 39 200 teckningsoptioner.
  •  Leo Groenewegen, CFO NXTCL, 5 050 teckningsoptioner.
  •  Anders Essen-Möller, Styrelseordförande NXTCL, 96 000 teckningsoptioner.
  •  Edvard Smith, Styrelseledamot NXTCL, 3 060 teckningsoptioner.
  •  Hans-Peter Ekre, Styrelseledamot NXTCL, 6 120 teckningsoptioner
  •  Niclas Löwgren, Styrelseledamot NXTCL, 24 000 teckningsoptioner.

Sedan tidigare har största ägaren Diamyd Medical AB (”Diamyd”) meddelat att bolaget kommer att nyttja sina 296 800 teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 10 procent av de utestående teckningsoptionerna. Aktieägaren och partnern Polski Bank Komorek Macierzystych S.A. (”PBKM”) har ingått teckningsförbindelse om att nyttja samtliga av de 320 000 teckningsoptioner PBKM innehar, vilket motsvarar cirka 11 procent av de utestående teckningsoptionerna. Totalt kommer nyttjande från styrelse, ledning, Diamyd och PBKM motsvara cirka 27 procent av de utestående teckningsoptionerna.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera