Uppdatering avseende möjligt samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB

Report this content

Diskussionerna mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell”) och Idogen AB (publ) (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”), avseende ett möjligt samgående, pågår fortfarande. Ytterligare information kommer att offentliggöras senast före handelns öppning onsdagen den 8 maj 2019.

Bolagen har inlett en sedvanlig, begränsad, legal och finansiell samt teknisk/vetenskaplig due diligence. Samtidigt pågår diskussioner mellan styrelserna i Bolagen. Utöver att samgåendet, om det genomförs, kommer att ske genom ett utbyteserbjudande från NextCell med vederlag i NextCell-aktier, har inte utbytesförhållandet eller övriga villkor fastställts. NextCell kommer att, senast onsdagen den 8 maj 2019 före handelns öppnande, offentliggöra ytterligare information.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar