Vinnovaprojekt för cellbaserade produkter

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserat projekt ”Etablering av en icke-torrisberoende logistikstrategi för cellterapier”

Center for Advanced Medical Products (CAMP, en satsning av Vinnova) har beslutat att genomföra projektet: Etablering av logistikstrategi för cellterapier. Målet med projekt är att utvärdera den bästa logistikstrategin för cellbaserade produkter genom att testa olika transportmetoder, kylmedier, spårbarhetsmekanismer och kvalitetskontroller. För NextCell, specifikt, innebär det också en möjlighet att validera robustheten hos funktionella analyser vid transport med bibehållen kvalitet hos ProTrans, bolagets egenutvecklade stamcellbehandling.

Läkemedelskandidat, ProTrans, har visat lovande resultat för behandling av diabetes typ-1 i en interimsanalys av de patienter som deltog i doseskaleringsdelen. Till sommaren avslutas fas-2 delen och NextCell förbereder nu fortsättningen på det kliniska utvecklingsprogrammet med syfte att nå ett marknadsgodkännande för ProTrans. Optimal logistik för frysta stamceller är av största vikt vid större kliniska prövningar men framförallt för att kunna leverera ProTrans till patienter världen över i framtiden.

Projektet innebär värdefull tillgång till expertis och erfarenhet hos RISE och YSDS, vilket möjliggör att utföra arbete och analys som NextCell annars skulle behöva bekosta. Projektet samfinansieras till stor del med egeninsatser (löner, kontor etc). Den totala budgeten för hela projektet är cirka 1 075 000 SEK. NextCell bidrar med 250 000 SEK, helt finansierad med egeninsatser.

NextCell är nu formellt ansluten till CAMP, ett Vinnova-initiativ i form av ett konsortium av små och medelstora företag, stora läkemedelsbolag, universitet, forskningsorganisationer och regioner. Gemensamt för medlemmarna är att alla är aktiva inom området Avancerade terapiläkemedel (ATMP) och tillsammans syftar att stärka svensk konkurrenskraft för utveckling, produktion och marknadsintroduktion ATMP.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. Parallellt med forskningen driver NextCell biobanken Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

 

Prenumerera

Dokument & länkar