Ändring av valberedning i Technology Nexus AB

I samband med att Tastsinn AB sålt sitt aktieinnehav i bolaget så har följande valberedning utsetts i enlighet med beslutet från bolagsstämman 7 maj 2008.

Följande personer utgör valberedning:

· Irgens Bergh representerande Ponderus Invest
· Magnus Malm representerande Magnentus koncernen
· Sven Rasmusson representerade eget innehav samt Raspart AB
· Peter Markborn, styrelsens ordförande, är sammankallande

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar