Ändringar i Technology Nexus AB valberedning

Med anledning av större ägarförändringar har Technology Nexus AB valberedning fått en ny sammansättning.

I enlighet med beslut vid Nexus årsstämma 2006 har en valberedning inrättats bestående av bolagets tre största ägare samt en representant för de mindre aktieägarna per 31 augusti 2006 och med styrelsens ordförande som sammankallande.

Stämmobeslutet anger att om den inbördes relationen i storleksordning mellan ägare kommit att förändras med mer än en procentenhet ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses.

Med anledning av en större ägareförändring vid årsskiftet har Torsten Söderberg, Tastsinn AB ersatt Henrik Jonsson, Catella Investments.

Valberedningen utgörs därmed av Peter Edwall, Pecunia (ordförande), Torsten Söderberg, Tastsinn AB, Magnus Malm, Magnentus koncernen, Göran Öjersson samt Peter Markborn, styrelseordförande i Technology Nexus AB.

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar