Delårsrapport januari – mars 2009

Första kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen ökade för första kvartalet och uppgick till 17,9 mkr (10,9).

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades och uppgick till 0,046 mkr (-10,5).

• Rörelseresultat (EBIT) förbättrades och uppgick till -1,1 mkr (-12,4).

• En större order på 3,5 mkr har tecknats med MAN IT i Tyskland, varav 2,5 mkr avser licenser och har intäktsförts under kvartalet.

• Ett tvåårigt hyresavtal på 3 mkr för programvara har tecknats med Elisa i Finland, avseende utökad certifikatutgivning.

• Resultat per aktie förbättrades och uppgick till -0,09 kr (-2,73).

• Nexus styrelse har den 3 april 2009 erhållit ett budpliktsbud från Ponderus Technology AB till Nexus aktieägare.

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar