Extra bolagsstämma i Nexus

Report this content

Extra bolagsstämma i Nexus Vid dagens extra bolagstämma beslöt stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen uppgår till 3.542.415 aktier till kursen 9,54 kr, nominellt 0,05 kr per aktie, och avser förvärv av Tritech Teknik AB. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 013-35 74 15 eller 0706- 475810, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar