Nexus kommenterar utvecklingen för fjärde kvartalet 2002

Report this content

Nexus kommenterar utvecklingen för fjärde kvartalet 2002 I samband med att Nexus presenterade sin rapport för årets första nio månader 2002 och annan publik information gavs till aktieägarna lämnades också en prognos för utvecklingen under det fjärde kvartalet 2002. Under december månad lade också Nexus ett bud på samtliga aktier i Tritech Teknik AB. Nexus har nu preliminärt konsoliderat, men inte slutligen reviderat, resultat- och balansräkningen för året som helhet. Följande kan då konstateras; Nexus mål om en tillväxt i omsättningen har infriats. Orderingången har utvecklats tillfredsställande. Nexus mål om ett positivt kvartalsrörelseresultat, före avskrivningar, har infriats. Nexus kassaflöde har utvecklats starkt och i likvida medel fanns vid årets slut c:a 37 Msek samt icke nyttjade krediter om c:a 50 Msek. Nexus bokslutskommuniké kommer att, som tidigare aviserats, avges den 14/2 2003 kl 09.00 För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar