• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Nexus presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2002-rörelsen åter i balans

Nexus presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2002-rörelsen åter i balans

Report this content

Nexus presenterar sin delårsrapport för första halvåret 2002 -rörelsen åter i balans Rörelsen åter i balans Efter det första kvartalets rörelsemässiga förlust är nu rörelsen tillbaka i balans med ett resultat nära noll, före avskrivningar. Detta trots att kostnader för det åtgärdsprogram som genomförts, löpande belastat resultatet. Bolagets bedömning är att den positiva trenden kommer att fortsätta under resten av året. Åtgärdsprogrammet Det åtgärdsprogram avseende personalneddragningar, vilket annonserades i samband med föregående delårsrapport har nu genomförts. Kostnadsmassan hölls på den nivå som tidigare kommunicerats, men med en liten förskjutning i tiden. Stark orderingång under andra kvartalet Den prognos Bolaget gav om en stark orderingång under det andra kvartalet har infriats och under kvartalet erhölls order om drygt 330 Msek, vilket är det högsta för ett enskilt kvartal någonsin. Huvudsakligen har order tecknats inom områdena Secure Messaging, PKI- projekt och utvecklade serieleveranskontrakt. Den starka orderingången har fortsatt in i tredje kvartalet. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar