Nexus tecknar avtal med 3i Infotech

Technology Nexus AB har tecknat ett 5-årigt partnerskapsavtal med 3i infotech Consumer Services Limited, Bangalore, India. Avtalet omfattar Nexus Identity Management Suite, installation, utbildning och ytterligare tjänster.

3i Infotech Consumer Services Limited ska lansera en Certificate Authority för att utfärda elektroniska certifikat till indiska medborgare. Tjänsten är den första i sitt slag i Indien och ger medborgare möjlighet att få tillgång till publika tjänster och banker via internet.

Det totala ordervärdet uppgår till 1 700 000 Euro baserat på den planerade utrullningen av tjänsten. Ordervärdet för 2008 beräknas uppgå till 175 000 Euro.

3i Infotech Consumer Services Limited är ett dotterföretag till 3i infotech Limited som är den fjärde största indiska programvaruleverantören.

För ytterligare information kontakta:

Peter Gille, CEO Nexus
Telefon: 08-655 39 00
E-post: peter.gille@nexussafe.com

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar