Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 20 april 2018 kl. 13.30

Plats: Östra Piren, Karlshamn, Lokal: Rio Grande (Gourmet Grön)

Se bifogad PDF

Mer information lämnas av

Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29

e-post: johan.braun@nfodrives.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar