Marknaden förbättras för NFO Drives

Report this content

Efter ett besvärligt andra kvartal med nedstängningar hos många av våra kunder har marknaden åter kommit igång för NFO Drives. Vi kan bland annat notera att våra tyska och holländska kunder åter har börjat beställa. Noterbart är också att lagernivåerna enligt vår uppfattning är påtagligt låga hos många av våra kunder.

Utmaningen för NFO Drives är att nu klara av att öka leveranserna efter den neddragning av verksamheten som skedde i slutet av det första kvartalet. Vår prognos är därför fortfarande att innevarande kvartal omsättningsmässigt kommer att bli något lägre än förra året, då bolaget nådde en omsättning på nästan 9 MSEK. Förutsatt att vi lyckas med att få igång leveranserna är emellertid vår bedömning att vi under kvartal 4 kommer att ta igen en stor del av försäljningstappet till följd av pandemin och nå en omsättning på i stort sett samma nivå som 2019.

Johan Braun
VD
0454-370 29
info@nfodrives.se
Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar