NFO DRIVES AB (Publ.)

Report this content

Delårsrapport kvartal tre 2019

1/1 - 30/9 2019

o Faktureringen för perioden uppgick till 24,8MSEK (24,5MSEK).

o Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 2,1MSEK (2,2MSEK).

o Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,6MSEK (0,8MSEK).

o Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,5MSEK (0,8MSEK).

o Resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,4MSEK (0,7MSEK).

Händelser under årets första nio månader 2019.

NFO Drives pausar leveranser av Optimal.

NFO Drives har tagit ännu en ny OEM kund, börjar leverera till DACS A/S i Danmark.

NFO Drives installation på Scania i Södertälje.

Vid årsstämman den 26 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn, Tomas Ängkulle samt Göran Hedbys till bolagets styrelse.

Händelser under kvartal tre.

NFO Drives har fått en stor order ifrån ExcelAir B.V.

NFO Drives levererar produkter till utomhusfontäner till både Schweiz samt USA.

Finansiella läget årets första nio månader.

Bolaget fortsätter att utvecklas positivt och arbetar med största fokus på att fortsätta utöka kundbasen och förädla våra produkter. Under perioden fick Bolaget två nya repetitiva kunder. Utöver dessa har Bolaget ett antal intressanta diskussioner med möjliga OEM (Original Equipment Manufacturer) kunder. Dessa affärer är komplexa och tar lång tid att genomföra, pga. av att Bolaget produkter skall provas och införas i kundens produktion.

NFO Drives har en teknologi som kan åstadkomma miljövinster. Bolagets teknologi kan bidra med utsläppsminskning, ökad personsäkerhet, enklare installationer samt avsevärt bättre livscykelkostnad på elmotorer.

Bolaget arbetar vidare med Optimal och ser att det arbetet som vi nu investeras i denna storlek, kommer fungera som en teknologiplattform för de övriga storlekarna. Planen är att efter Optimal fortsätta att uppgradera hela sortimentet.

Denna rapport är en bekräftelse på att bolagets teknologi är rätt, eftersom bolaget genererar vinst och kan stå på egna ben. Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling.

Denna information är sådan information som NFO Drives AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019. Nästa rapport, bokslutskommuniké, 14 februari 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande, NFO Drives AB Tel 0709–245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD, NFO Drives AB Tel 0765–270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

Prenumerera

Dokument & länkar