NFO Drives AB (publ) Kommuniké från extra bolagstämma 9 juli 2021

Report this content

Extra bolagstämma utsåg Göran Hedbys till ordförande.

Godkännande av röstlängd, dagordning m.m.

Vid extra bolagstämman fattades följande beslut:

  • Den extra bolagstämman bemyndigade styrelsen, att genomföra styrelsens beslut den 29 juni 2021 innebärande en riktad emission (”Nyemissionen”) om totalt 681 817 aktier till kursen 22 SEK per aktie till Grenspecialisten Förvaltning AB samt till ett antal ytterligare kvalificerade investerare.
  • Extra bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

Ordförande konstaterade att besluten ovan var helt eniga.

Mer information lämnas av

Göran Hedbys, styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0735-299544, e-mail, goran.hedbys@granitmanagement.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera