NFO Drives AB(Publ.) Org.nr 556529–9293 Första Kvartalet 2019

Report this content

1/1 31/3 2019

  • Faktureringen för perioden uppgick till 6,8 MSEK (6,7 MSEK), en förbättring med 0,1MSEK
  • Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 0,6 MSEK (0,3 MSEK), en förbättring med 0,3 MSEK.
  • Rörelseresultat för perioden 0,08 MSEK(-0,16 MSEK) en förbättring med 0,24 MSEK
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,08 MSEK(0,15 MSEK) en förbättring med 0,23 MSEK
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,06 MSEK (-0,12 MSEK) en förbättring med 0,18MSEK

Händelser under årets första kvartal 2019

-         NFO pausar leveranser av Optimal.

-         NFO Drives har tagit ännu en ny OEM kund, börjar leverera till Danska DACS A/S.

-         NFO Drives första installation på Scania i Södertälje.

Kvartal 1

Kvartal 1 2019 är det bästa första kvartal som Bolaget har levererat. Bolaget genererar ett positivt resultat i kvartal 1. Det är fortsatt ökad efterfrågan av Bolagets produkter både i marknaden inom EU och befintliga länder utanför EU. Extra positivt är ökningen i Norge, Schweiz och en ny OEM (Original Equipment Manufacture) kund med namn DACS A/S. För att möta förväntad ökning och bibehålla en god leveranskapacitet har Bolaget ökat lagret under kvartal 1.

Justeringen av mjukvaran till Optimal pågår och avancerar enligt plan.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling. Nästa rapport 9 augusti 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0709–245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD i NFO Drives AB

Tel 0765–270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

Prenumerera

Dokument & länkar