NFO Drives avser öka takten i utvecklingsplanen och planerar för en riktad aktieemission.

Report this content

NFO Drives ledning och styrelse avser tillföra rörelsekapital till bolaget för att accelerera produktutveckling och försäljningsarbetet. Under de senaste åren har NFO Drives genomgått en förändring och står idag på sunda finansiella ben. Ledningen har den senaste tiden arbetat fram en affärsplan som stakar ut vägen för att lyfta NFO Drives till nästa nivå.

För att öka takten i de planer som ledningen lagt fram, ämnar bolaget söka finansiärer som med kapital och kunskap bidra positivt med de planerade aktiviteterna. NFO Drives kommer kalla till en extra stämma för att besluta om att ge ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en emission på upp till 15 000 000 SEK.

NFO Drives har utsett Redeye AB till finansiell rådgivare i samband med en potentiell aktieemission.

Informationen är sådan som NFO Drives är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Johan Braun
VD
0454-370 29
info@nfodrives.se
Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar