NFO Drives förlänger teckningstiden tack vare börsuppgången

Report this content

NFO Drives förlänger teckningstiden tack vare börsuppgången NFO Drives AB har tillförts 17 Mkr genom den konvertibelemission som genomförts under oktober månad. Det innebär att emissionen tecknats till ca 50 procent. - Utfallet måste anses som mycket positivt och vittnar om stort förtroendet för bolaget och dess framtid. Vår minimimålsättning var 30 procent och den överträffades med råge, säger bolagets VD Per-Thomas Wall. Sedan emissionen slutförts har såväl Stockholmsbörsen som NFO Drives aktiekurs haft en positiv utveckling. Styrelsen i NFO Drives vill därför ge fler möjligheten att teckna sig i emissionen och förlänger därför teckningstiden till fredagen den 15 november klockan 17.00. Det konvertibla skuldebrevet löper med f n 5,5 procent ränta och ger innehavaren rätt att konvertera till aktier på kursen 21,96 kronor i oktober år 2006. - Till varje konvertibel följer dessutom utan kostnad en avskiljbar teckningsoption med rätt att teckna en ny aktie för 20,13 kronor senast den 31 oktober 2004. Detta är en ren bonus och bör därför öka intresset för deltagande, säger Per-Thomas Wall.. Såväl aktieägare som andra intressenter kan under den förlängda teckningstiden teckna konvertibler. Samtliga skall då använda Särskild anmälningssedel (II) för icke-aktieägare. Denna finns att ladda hem från www.nfodrives.se under rubriken "Nyemission". Den kan även beställas från Thenberg & Kinde Fondkommission AB, tfn 031-745 50 00. Observera att denna anmälningssedel skall postas (fax gäller ej). Om NFO Drives NFO Drives AB är ett ungt innovativt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkten NFO Sinus - störningsfri motorstyrning. Marknaden för NFO Sinus utgörs av såväl enkla motordrifter som avancerade styrsystem. Företaget har huvudkontor, forskning och utveckling samt produktion i Svängsta. Försäljningskontor finns på IDEON i Lund, i Stockholm och i Kungsbacka. NFO Drives AB är noterat på Göteborgs OTC-lista. Företaget planerar en notering på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta: VD Per-Thomas Wall: tel 0454-370 29 eller mobil 0708-45 01 84. Hemsida: www.nfodrives.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00130/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar