NFO Drives försäljning upp 70 procent

Report this content

NFO Drives försäljning upp 70 procent Det börsnoterade teknikföretaget NFO Drives i Svängsta redovisar en försäljningsökning med 70 procent under andra kvartalet i år jämfört med det första. Bedömningen är att försäljningen kommer att fortsätta att öka under andra halvåret. Företaget upprepar också prognosen att goda möjligheter finns att uppnå lönsamhet under 2003. - Försäljningen av företagets frekvensomriktare NFO Sinus ökar nu kraftigt, säger företagets vd Per-Thomas Wall. Vi satsar idag på försäljning till fastighetsmarknaden och till OEM-kunder. Målet är att uppnå försäljningstäckning över hela Sverige. Avtalet med Siemens Building Technologies är ett led i denna satsning. Genom ett avtal med SKF har NFO Drives kommit in på den tyska marknaden. Försäljningsstarten i Tyskland äger rum i september och de första tyska orderna har redan erhållits. NFO Drives omsättning för första halvåret uppgick till 4.7 Mkr (2.8). Omsättningen för andra kvartalet var 2.9 Mkr. Resultatet uppgick till - 7.2 Mkr (-5.5). NFO Drives är inne i en snabb tillväxtfas med behov av ett ökat kapitaltillskott. Företaget kommer att hålla en extra bolagsstämma den 30 augusti för att fastställa nya attraktivare villkor för det konvertibelprogram som bolagsstämman beslutade i våras. Prospekt inför nyemissionen kommer att tillställas befintliga ägare i början av oktober. Om NFO Drives NFO Drives AB är ett ungt innovativt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkten NFO Sinus - störningsfri motorstyrning. Marknaden för NFO Sinus utgörs av såväl enkla motordrifter som avancerade styrsystem. Företaget har 20 anställda och huvudkontor, forskning och utveckling samt produktion i Svängsta. Försäljningskontor finns på IDEON i Lund, i Stockholm och i Kungsbacka. NFO Drives AB är noterat på Göteborgs OTC- lista. Företaget planerar en notering på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta: VD Per-Thomas Wall: mobil 0708-45 01 84. Hemsida: www.nfodrives.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar