NFO Drives styrelsemedlem och VD köper aktier i bolaget.

Report this content

NFO Drives styrelsemedlem Gabriel Rydström köper 100 000 Aktier i NFO Drives, samt VD Johan Braun ökar på sitt innehav.

NFO Drives styrelsemedlem Gabriel Rydström köper 100 000 aktier i bolaget för en kurs av 0,25SEK. Styrelseordförande Göran Hedbys har ett innehav av 165 000 aktier samt Eva-Britt Grönberg har ett innehav av 352 325 aktier. VD Johan Braun ökade på sitt innehav om 100 000 aktier kurs 0,24SEK. Detta medför att hans innehav är 1 486 000 aktier.

Johan Braun
VD
0454-370 29
info@nfodrives.se
Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar