Rättelse till NFO Drives Inbjudan till Årsstämma 2018

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 april 2018.

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 13 april 2018. Tidigare datum som angavs var torsdagen den 12 april 2018.

Mer information lämnas av

Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29

e-post: johan.braun@nfodrives.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar