Kommuniké från extra bolagsstämma i Red Reserve  Entertainment AB (publ)

Report this content

Stockholm den 3 maj 2019  

Vid extra bolagsstämma i Red Reserve Entertainment AB (publ) den 3 maj 2019 fattades huvudsakligen följande beslut:

  •  Beslut om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag till ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier.
  •  Beslut om nedsättande av aktiekapitalet.
  •  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
VD Red Reserve Entertainment AB (publ)/MillionMind Sweden Technology AB
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.


Dokument & länkar