#17-03 Första dag för handel med Coeli Private Equity 2016 PREF P2 på Nordic AIF blir den 17 mars 2017

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera Coeli Private Equity 2016 PREF P2 på Nordic AIF. Första dag för handel blir den 17 mars 2017. För ytterligare information hänvisas till bolagets prospekt.

Coeli Private Equity 2016 AB har som affärsidé att erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra private equity fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre
investerare.

Information om instrumentet:

Listningsnamn: COELI PRIVATE EQUTY 2016 PREF P2
Kortnamn: CPE16 PREF P2
Första handelsdag: 2017-03-17
ISIN-kod: SE0008129787
Instrument-ID: 3NG0
Antal aktier: 209 150
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.

Om Nordic AIF
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22
juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är
värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare
måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att
möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden
NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar