#17-05 Medlemsidentitet för ny börsmedlem Pareto Securities AS

Nordic Growth Market har antagit Pareto Securities AS som ny börsmedlem. Handeln kommer att ske med medlemsidentitet PAS. 

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar